Zřízení datové schránky

Zřízení datové schránky

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., Zákon o elektronických úkonech, bude od 1. 1. 2023 Ministerstvo vnitra ze zákona automaticky zřizovat datové schránky pro společenství vlastníků. Zřízení datové schránky je bezplatné. Datová schránka představuje elektronickou...

Příspěvek na energie

Příspěvek na energie

Příspěvek na elektřinu, plyn a příspěvek na teplo pro vytápění a ohřev vody (úsporný energetický tarif) pro rok 2023. Rozhodným dnem pro vznik nároku na tento příspěvek je 30. září 2022. Žádosti u dodavatelů budou přijímány až po tomto datu. Informaci o správném...

Podvodné návrhy na zápis

Podvodné návrhy na zápis

Na základě informací z posledních dnů informujeme o množících se případech pokusů o podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ. V opakovaných případech jsme byli informováni o narůstajícím počtu podvodných návrhů na zápis změny do rejstříku SVJ. Změny spočívají v...

Změny zákona ve vztahu k SVJ

Změny zákona ve vztahu k SVJ

V červnu 2020 byl Parlamentu ČR předložen návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk 886), který mění některé koncepční otázky fungování evidence skutečných majitelů. Návrh zákona mimo jiné výslovně stanovuje nevyvratitelnou domněnku, že...

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb a Bytová družstva BD které přijímají platby v hotovosti (nájemné a zálohy na služby) musí od 1. 5. 2020 evidovat platby dle ZoEET. BD nespadají do okruhu subjektů, které jsou podle § 12 ZoEET z EET vyloučeny. Z EET jsou vyloučeny příjmy,...

Zápis skutečného majitele – SVJ

Zápis skutečného majitele – SVJ

Vážení členové výborů společenství vlastníků, Od 1.1.2018 byl novelizován zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /dále jen „ZOŠP“/. Touto novelizací byla všem právnickým osobám uložena povinnost...

Nové požadavky na měření

Nové požadavky na měření

Česká republika, jako člen Evropské unie, musí akceptovat právo EU a přijímat tak vydaná nařízení. V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech se jedná o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU. V návaznosti na tuto...

Rozšíření možnosti zpracování rodných čísel

Rozšíření možnosti zpracování rodných čísel

Rozšíření možnosti zpracování rodných čísel, změna zákona č. 133/2000 Sb. a přijetí zákona č. 110/2019 Zákon o zpracování osobních údajů Změna rozšiřuje v § 13c případy, kdy je možné využít, tedy zpracovávat rodná čísla. Nově je možné zpracovávat rodná čísla...