Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb a Bytová družstva BD které přijímají platby v hotovosti (nájemné a zálohy na služby) musí od 1. 5. 2020 evidovat platby dle ZoEET. BD nespadají do okruhu subjektů, které jsou podle § 12 ZoEET z EET vyloučeny. Z EET jsou vyloučeny příjmy,...

Zápis skutečného majitele – SVJ

Zápis skutečného majitele – SVJ

Vážení členové výborů společenství vlastníků, Od 1.1.2018 byl novelizován zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /dále jen „ZOŠP“/. Touto novelizací byla všem právnickým osobám uložena povinnost...

Nové požadavky na měření

Nové požadavky na měření

Česká republika, jako člen Evropské unie, musí akceptovat právo EU a přijímat tak vydaná nařízení. V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech se jedná o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU. V návaznosti na tuto...

Rozšíření možnosti zpracování rodných čísel

Rozšíření možnosti zpracování rodných čísel

Rozšíření možnosti zpracování rodných čísel, změna zákona č. 133/2000 Sb. a přijetí zákona č. 110/2019 Zákon o zpracování osobních údajů Změna rozšiřuje v § 13c případy, kdy je možné využít, tedy zpracovávat rodná čísla. Nově je možné zpracovávat rodná čísla...