Příspěvek na elektřinu, plyn a příspěvek na teplo pro vytápění a ohřev vody (úsporný energetický tarif) pro rok 2023.

Rozhodným dnem pro vznik nároku na tento příspěvek je 30. září 2022. Žádosti u dodavatelů budou přijímány až po tomto datu. Informaci o správném postupu a všech náležitostech včetně rozsahu, jakým způsobem se bude dodavateli tepla poskytovat, sdělíme statutárním orgánům námi spravovaných BD/SVJ v dostatečném předstihu.

BD/SVJ mají nárok na příspěvek na teplo a ohřev teplé vody pro bytové domy

  1. Centrální vytápění a ohřev vody z lokálního zdroje v domě BD/SVJ bude muset o příspěvek požádat, respektive do 30. listopadu 2022 předat informaci o počtu bytů distributorovi elektřiny nebo plynu.
  2. Centrální dálkové vytápění a ohřev vody BD/SVJ bude muset o příspěvek požádat, respektive do 30. listopadu 2022 předat informaci o počtu bytů svému dodavateli tepla.

Více informací o úsporném tarifu můžete získat na stránkách ministerstva