Česká republika, jako člen Evropské unie, musí akceptovat právo EU a přijímat tak vydaná nařízení. V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech se jedná o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU.

V návaznosti na tuto směrnici musely být v bytových domech osazeny měřiče do konce roku 2016. Tuto povinnost máte pravděpodobně splněnou, avšak víte, co se chystá dále?

Měření a rozúčtování spotřeby tepla a vody čekají nové povinnosti

Evropská komise vydala návrh novely Směrnice 2012/27/EU „o energetické účinnosti“, kdy plánuje zavést výrazné změny mimo jiné i v oblasti měření spotřeby energií, tepla a vody v bytových domech.

Připravovaná novela (pravděpodobně) zavede povinnost:

  • od 1. 1. 2020 instalovat pouze přístroje umožňující dálkový odečet, přístroje osazené před 1. 1. 2020 musí být (do)vybaveny dálkovým odečtem nebo vyměněny do 31. 12. 2026,
    bytové vodoměry dovybavit radiovým odečtem, ITN možnost provozovat do 31.12.2026 s vizuálním odečtem. Po roce 2020 instalovat pouze měřiče s radiovým odečtem.
  • tedy od 1. 1. 2027 musejí být všechny přístroje s dálkovým odečtem.

Měřiče vybírejte s výhledem do budoucna

Již v tuto chvíli lze však doporučit myslet dopředu a vybírat MĚŘIČE S DÁLKOVÝM ODEČTEM, s dostupným odečtovým zařízením pro případ, že si budete chtít provádět odečty sami. A samozřejmě KVALITNÍHO SPRÁVCE DOMU, který Vám vyhotoví řádné rozúčtování.