VÁŠ DŮM NAŠE STAROST

Správa bytů a nemovitostí

Zabýváme se komplexním zajištěním správy domů a bytů v Ostravě a Karviné.
Krédem naší společnosti je spokojenost našich klientů a klidné bydlení.

Správa bytů a nemovitostí
Ostrava a Karviná

Jsme společností, zajišťující správu nemovitostí v majetku BD, SVJ, fyzických i právnických osob. Naší specializací je komplexnost správy a servis ve všech oblastech, které se správou a bydlením souvisí.

Zaměřujeme se na kvalitu a rozšiřujeme portfolio poskytovaných služeb spoluprací s odborníky ve stavebnictví, pojištění, úvěrech i investicích, energetických úsporách, proto můžeme být nápomocni při hledání optimálního řešení na konkrétní požadavky.

Od roku 2018 vykonáváme činnost regionálního poradenského střediska sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, kde jsme nápomocni při zajišťování řádného chodu BD a SVJ.

Nezbytná je také spolupráce se správci z jiných měst ČR, kde jsme členy Asociace správců nemovitostí, se kterou spolupracujeme ve všech oblastech bydlení.

Výhody spolupráce s námi

9

Stabilní zaměstnanci s více než dvacetiletou praxí.

9

Garance odborně vedené správy domu.

9

Zajištění služeb souvisejících se správou domu při respektování požadavků vlastníků domu z oblasti pojištění, financování investic, stavební činnosti, energetických úspor.

9

Realitní činnost prostřednictvím vlastní realitní kanceláře.

9

Právní zastoupení zájmů klientů advokátní kanceláří.

9

Osobní přístup ke klientům je samozřejmostí.

Rozsah kompletního zajištění správy dle jednotlivých oblastí

PRÁVNÍ SLUŽBY

Komplexní právní zastoupení

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Revize, opravy a zajištění služeb

ÚČETNICTVÍ

Účetnictví a mzdová agenda

PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA

Výkon funkce naší společností

Činnosti společnosti
Chcete se dozvědět více o možnostech správy?

Správa domu je zajištěna dle konkrétních požadavků na základě individuálních požadavků a potřeb daného bytového družstva či společenství vlastníků, od tohoto se odvíjí konkrétní měsíční odměna za výkon správy.

Profesionální předseda

Na základě rozhodnutí shromáždění společenství vlástníků zastupuje společnost při výkonu funkce statutární orgán společenství, což prakticky znamená výkon funkce předsedy společenství.

Rozsah výkonu funkce je dán stanovami společenství a na základě smluvního vztahu mezi SVJ a naší společností.

Právní služby

Evidence dlužníků a upomínání neplatičů, vč. přípravy podkladů / žalob pro vymáhání pohledávek.

Právní poradenství v oblasti bytové politiky. Zajištění zastupování právnické osoby při soudním jednání až po výkon rozhodnutí advokátem.

Zpracování návrhu na zápis do rejstříku vedeného příslušným Krajským soudem.

Zajištění poptávkového, případně výběrového řízení.

Smlouvy o převodech členských práv, podnájemní smlouvy, uzavírání smluv o dílo.

 

Účetnictví a mzdová agenda

Vedení účetnictví společenství vlastníků jednotek dle zákona.

Zpracování roční účetní závěrky, daňového přiznání, přehledů o hospodaření, roční vyúčtování fondu oprav.

Zpracování odměny pro členy výboru a zaměstnance těchto právnických subjektů, vč. výstupů pro zdravotní pojišťovny a OSSZ.

Konzultace k dohodám o provedení práce a zpracování mezd.

Zpracování ročních výkazů ke mzdám a evidenčních listů důchodového pojištění.

Zajištění služeb

Smluvní zajištění dodávek všech energií a ostatních služeb.

Zpracování měsíčních předpisů zálohových plateb a příspěvků na správu domu a pozemku.

Vedení evidence vlastníků a plateb.

Provádění úhrad faktur za služby spojené s bydlením.

Zpracování ročního vyúčtování služeb dle platné legislativy, vč. vyplácení přeplatků a evidence nedoplatků z vyúčtování.

Revize, opravy a údržba

Zabezpečení údržby a oprav domů, společných prostor, bytů a nebytových prostor.

Zajištění revize vyhrazeného technického zařízení, deratizace, dezinsekce.

Zajištění zpracování rozpočtů, plánů oprav a nepřetžité poruchové služby.

Odečty a cejchování vodoměrů TUV, SV a ITN, vč. jejich zpracování.

Úklid společných částí domu.

Aktuality ze světa bydlení

Zřízení datové schránky

Zřízení datové schránky

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., Zákon o elektronických úkonech, bude od 1. 1. 2023 Ministerstvo vnitra ze zákona automaticky zřizovat datové schránky pro společenství vlastníků. Zřízení datové schránky je bezplatné. Datová schránka představuje elektronickou...

Příspěvek na energie

Příspěvek na energie

Příspěvek na elektřinu, plyn a příspěvek na teplo pro vytápění a ohřev vody (úsporný energetický tarif) pro rok 2023. Rozhodným dnem pro vznik nároku na tento příspěvek je 30. září 2022. Žádosti u dodavatelů budou přijímány až po tomto datu. Informaci o správném...

Podvodné návrhy na zápis

Podvodné návrhy na zápis

Na základě informací z posledních dnů informujeme o množících se případech pokusů o podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ. V opakovaných případech jsme byli informováni o narůstajícím počtu podvodných návrhů na zápis změny do rejstříku SVJ. Změny spočívají v...

Spolupracujeme s realitní kanceláří REA PLUS

Prodej, pronájem, právní servis
Byty, rodinné domy, rekreační objekty, pozemky,
garáže, komerční objekty

Napište nám
Váš dům naše starost

OSTRAVA
Na Hradbách 495/4, Ostrava
otrubova@sban.cz
+420 775 510 230

KARVINÁ
Masarykovo nám. 6/5, Karviná
info@spravakarvina.cz
+420 775 510 230