Rozšíření možnosti zpracování rodných čísel, změna zákona č. 133/2000 Sb. a přijetí zákona č. 110/2019 Zákon o zpracování osobních údajů

Změna rozšiřuje v § 13c případy, kdy je možné využít, tedy zpracovávat rodná čísla. Nově je možné zpracovávat rodná čísla v případech, pokud je to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků nebo pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek. Zároveň však musí být přijata konkrétní opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů, která odpovídají stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i různě pravděpodobným a závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

Změna zákona byla přijata v souvislosti s přijetím zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, který zcela nahradil dosavadní zákon na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Celé znění zákona č. 133/2000 Sb., Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech