Na základě informací z posledních dnů informujeme o množících se případech pokusů o podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ. V opakovaných případech jsme byli informováni o narůstajícím počtu podvodných návrhů na zápis změny do rejstříku SVJ.

Změny spočívají v odvolání stávajících členů statutárních orgánů SVJ  a schválení nového předsedy společenství, kterým je zpravidla právnická osoba – společnost s ručením omezeným. Všechny příslušné úkony potřebné k podání návrhu jsou podloženy patřičnými zápisy ze schůze SVJ, která údajně proběhla mimo zasedání – per rollam. Všechny dokumenty jsou opatřeny falešnými podpisy. Na základě takto dodaných dokumentu Krajský soud požadované změny zapíše.

Rizika plynoucí z výše uvedeného není třeba rozebírat („vytunelování“ SVJ).

Je tedy nezbytné provést kontrolu aktuálních výpisů z rejstříku SVJ a tyto průběžně sledovat. V případech, kdy bude zjištěna neoprávněná změna, je pak na místě podání trestního oznámení.

O všech těchto případech nás prosím informujte.