DOKUMENTY

Správa bytů a nemovitostí

V sekci dokumenty naleznete vzory smluv a dalších dokumentů používaných
při správě a provozu BD a SVJ.

Předávací protokol k bytu
PDF | WORD

Žádost o schválení podnájmu
PDF | WORD

Žádost o udělení souhlasu k provedení stavebních úprav v bytě
PDF | WORD

Oznámení počtu osob v bytě – vzor BD
PDF | WORD

Oznámení počtu osob v bytě – vzor SVJ
PDF | WORD

Dohoda o provedení práce – vzor BD
PDF | WORD

Dohoda o provedení práce – vzor SVJ
PDF | WORD

Plná moc společnému zástupci k výkonu členských práv vůči SVJ – Manželé
PDF | WORD

Plná moc společnému zástupci k výkonu členských práv vůči SVJ – Třetí osoba
PDF | WORD

Plná moc společnému zástupci k výkonu členských práv vůči SVJ – Jednorázová
PDF | WORD

Plná moc společnému zástupci k výkonu členských práv vůči SVJ – Na neurčito
PDF | WORD

Plná moc společnému zástupci k výkonu členských práv vůči BD – Manželé
PDF | WORD

Plná moc společnému zástupci k výkonu členských práv vůči BD – Třetí osoba
PDF | WORD