K vyřízení náležitostí u správce je zapotřebí mít:

Z

Vyplnit příslušný formulář, podle toho, zda se jedná o BD/SVJ.

Oznámení počtu osob v bytě – vzor BD: PDF | WORD
Oznámení počtu osob v bytě – vzor SVJ: PDF | WORD

Z

Zaslat formulář e-mailem na správce, kontakty jsou vyvěšeny ve vývěsních skříňkách domu, případně na e-mail: info@spravakarvina.cz