K vyřízení náležitostí u správce je zapotřebí mít:

Z

Kopii smlouvy o převodu podílu v bytovém družstvu s potvrzením bytového družstva.

Z

Budete-li hradit platby na účet SVJ inkasem, pak si vezměte sebou smlouvu, anebo alespoň číslo SIPO, budou-li úhrady prováděny bankovním převodem, nemusíte si SIPO zřizovat.

Kde najdu číslu SIPO? Jak zřídit SIPO?

SIPO – Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, daně z nemovitosti, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd.

Osobní spojovací číslo “číslo SIPO”

Spojovací číslo je vázáno na Vaši osobu jedná se o tzv. jedinečný identifikátor obdobně jako je číslo účtu v bance. Pokud se přestěhujete, změníte příjmení apod., spojovací číslo Vám zůstane. Výhodou neměnnosti spojovacího čísla je, že na něj můžete navázat všechny platby, které hradíte prostřednictvím SIPO kdekoliv v České republice, a tím je soustředit do jednoho platebního dokladu (např. odběr elektřiny v bytě i odběr elektřiny na chatě).

Na dokladu SIPO ho najde v pravém horním rohu (tzv. Spojovací číslo):

Získání SIPO

Abyste se mohli zapojit do SIPO, potřebujete získat spojovací číslo. Pro získání spojovacího čísla je potřeba osobně navštívit pobočku České pošty, kde vyplníte formulář SIPO. Pro vyplnění formuláře SIPO budete potřebovat mít s sebou doklad totožnosti. Spojovací číslo Vám bude přiděleno okamžitě. Přidělené spojovací číslo Vám bude předáno písemně. Takto získané spojovací číslo platí po celou dobu Vašeho setrvání v systému SIPO a není možné jej změnit. V případě, že spojovací číslo není 3 roky využíváno, je automaticky zrušeno.

Více informací o službě SIPO naleznete na stránkách SIPO pro fyzické osoby

Z

Číslo bankovního účtu pro vyplácení přeplatků z vyúčtování.

Z

Předávací protokol mezi prodávajícím a kupujícím.

Vzor předávacího protokol k bytu naleznete zde: PDF | WORD