Z

Můžete se obrátit

na kancelář správy nemovitostí KARVINÁ s.r.o., v Karviné, anebo na kancelář správy bytů a nemovitostí s.r.o., v Ostravě – viz sekce kontakty
Na základě požadavku zaměstnanci kanceláře zpracují daný typ smlouvy. Tyto úkony jsou zpoplatněny dle sazebníku cen služeb.

Z

U podnájemní smlouvy v případě družstevního bytu je zapotřebí předchozí souhlas družstva s podnájmem bytu dle stanov družstva.